ASEC S.A.

Spółka ASEC S.A. funkcjonuje na rynku polskim od 1997 roku i jest jednym z największych operatorów systemów sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych na rynku transportu publicznego w Polsce.

Firma tworzy, dostarcza, instaluje, obsługuje oraz jest operatorem systemów sprzedaży biletów, w tym biletów Warszawskiej Karty Miejskiej, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Karty Biletu Elektronicznego w Lublinie oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Spółka jest również właścicielem urządzeń – ponad 350 biletomatów stacjonarnych rozmieszczonych w miastach i środkach komunikacji, 64 urządzeń mobilnych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz ok 700 terminali do płatności bezgotówkowych.

Od 01.04.2021 r. firma Vector Software Sp. z o.o. oficjalnie stała się właścicielem firmy ASEC S.A. stając się jej 100-procentowym akcjonariuszem.


Dokumenty

29.09.2020 r.

Kraków

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
29 września 2020 r. Kraków

14.10.2020 r.

Kraków

Drugie wezwanie do złożenia dokumentacji akcji
14 października 2020 r. Kraków

29.10.2020 r.

Kraków

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
29 października 2020 r. Kraków

13.11.2020 r. 

Kraków

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
30 listopada 2020 r. Kraków

30.11.2020 r. 

Kraków

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów 30 listopada 2020 r. Kraków

Kontakt dla akcjonariuszy